Hvad er BiodiverCity-projektet?

I BiodiverCity ønsker vi at sikre sammenhængende hede- og overdrevsnatur i et 12 km langt bånd fra Øer, bag om Ebeltoft C til Egsmark.

En lang række arter, fx vilde blomster, græshopper, snudebiller og sommerfugle lever kun i denne naturtype. Sjældne arter er oftest sjældne fordi de mangler levesteder, især større, bedre og mere sammenhængende områder. Det sikrer nemlig større og dermed mere robuste bestande. Og det skal være levesteder af samme slags, fordi det netop skal være levesteder for samme truede arter.

Arealerne er private og offentlige og indsatsen båret af frivillighed, gode oplevelser og medansvar for biodiversiteten. Syddjurs Kommune og Nationalpark Mols Bjerge står for projektet.

Ebeltoftnatur.dk i BiodiverCity-projektet?

BiodiverCity-projektet har allerede kortlagt planterne (floraen) på alle projektarealerne igennem Ebeltoft. Ebeltoft-naturen er rig på fine overdrevsplanter, hvoraf mange er værtplanter for larverne af dagsommerfugle (fx Rundbælg, Alm. Pimpinelle, Tjærenellike, Bugtet Kløver, Hare-Kløver og Fåre-Svingel). På Naturbasen.dk er allerede registreret mange sjældne insekter i det samme område (fx Blåhat-Hvepsebi, Pimpinelle-Køllesværmer, Komma-Bredpande, Okkergul Pletvinge og Dværg-Blåfugl).

Men vi vil gerne have (og vise) mange flere fantastiske arter, vi tror findes allerede eller vil dukke op i BiodiverCity-båndet. Kunne Gråbåndet Bredpande, Klitplasterbille eller Overdrevs-Løber, der kun kendes fra Øer-området, brede sig op igennem Ebeltoft. Har vi overset sjældne jordbier i Ebeltoft?

I EbeltoftNatur.dk samarbejder Nationalpark Mols Bjerge og Syddjurs Kommune med Naturbasen om at dokumentere de særlige og truede arter og deres levesteder. Vi håber EbeltoftNatur.dk vil inspirere dig til at lede, finde, indmelde og identificere de sjældne dyr, som vi ikke selv har kapacietet til at opdage. Hvert år vil vi kåre og præmiere de tre bedste fund.

Hvordan deltager jeg i projektet?

Du kan deltage i projektet ved at oprette en brugerprofil på Naturbasen.dk og herefter indberette dine artsfund fra Ebeltoft. Du kan indberette dine fund direkte på Naturbasens hjemmeside  eller ved at bruge app’en Naturbasen til iPhone eller Android når du er i felten.

Kontaktinformation

Nationalpark Mols Bjerge: Jens Reddersen, Tel.: 91 33 47 40, E-mail: jered@danmarksnationalparker.dk
Naturbasen (teknisk support): support@naturbasen.dk